سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
محقق 
1384/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی نهاوند 
سرپرست 
1372/01/01 
1373/01/01 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی لارستان 
رئیس 
1376/01/01 
1381/01/01 
اجرایی 
همکاری 
ستاد اقامه نماز لارستان 
رئیس 
1377/01/01 
1381/01/01 
اجرایی 
همکاری 
شورای هماهنگی 
رئیس 
1376/01/01 
1381/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب و فضلاء 
نماینده طلاب نهاوند 
1384/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها 
مصاحبه گر 
1381/01/01 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاداسلامی لارستان 
مدرس 
1377/07/01 
1380/03/31 
----- 
تدریس 
دانشگاه دولتی اراك 
مدرس 
1384/07/01 
1386/03/31 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه علی بن ابی طالب(ع) 
مدرس 
1376/07/01 
1381/03/31 
----- 
تدریس 
جهاد كشاورزی لارستان 
مدرس 
1379/07/01 
1380/03/31 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان فنج 
مدرس 
1377/07/30 
1379/03/31 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه لارستان 
مدرس 
1379/07/01 
1380/03/31 
-----