سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
محقق 
2005/03/21 
2007/03/21 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی نهاوند 
سرپرست 
1993/03/21 
1994/03/21 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی لارستان 
رئیس 
1997/03/21 
2002/03/21 
اجرایی 
همکاری 
ستاد اقامه نماز لارستان 
رئیس 
1998/03/21 
2002/03/21 
اجرایی 
همکاری 
شورای هماهنگی 
رئیس 
1997/03/21 
2002/03/21 
اجرایی 
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب و فضلاء 
نماینده طلاب نهاوند 
2005/03/21 
 
اجرایی 
همکاری 
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها 
مصاحبه گر 
2002/03/21 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاداسلامی لارستان 
مدرس 
1998/09/23 
2001/06/21 
----- 
تدریس 
دانشگاه دولتی اراك 
مدرس 
2005/09/23 
2007/06/21 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه علی بن ابی طالب(ع) 
مدرس 
1997/09/23 
2002/06/21 
----- 
تدریس 
جهاد كشاورزی لارستان 
مدرس 
2000/09/22 
2001/06/21 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان فنج 
مدرس 
1998/10/22 
2000/06/20 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه لارستان 
مدرس 
2000/09/22 
2001/06/21 
-----